extracurriculares-deportivas extracurriculares-deportivas

DEPORTIVAS

  • Torneo Anáhuac, participación de alumnos de Bachillerato.
  • Torneo de Fútbol Interescolar.